Hydraten Inhibitie

‘Sticky Stuff’
Ik weet nog goed dat ik voor het eerst het potje omdraaide. De zwart/bruine vloeistof verplaatste zich heel langzaam naar beneden. En ik wist zeker dat het geen appelstroop was. Het leek er alleen heel sterk op. Maar wat was het dan wel?

Dit goedje lag in een onderzeese gaspijpleiding en werd gevonden op het eerstvolgende platform waar het gas werd behandeld. Belangrijker nog dan wat het was: ‘Hoe krijg je het eruit zonder dat het gasplatform vol zou komen te zitten met deze ‘sticky stuff’?’ Genoeg vragen.

Hydraten Inhibitie
Een lab-analyse van de ‘appelstroop’ gaf vrij snel aan dat het bestond uit materiaal dat wordt geinjecteerd in gaspijpleidingen om de vorming van aardgashydraten te onderdrukken. Deze hydraten zijn combinaties van aardgas en water in de vorm van ‘ijs’ en kunnen gevormd worden onder bepaalde combinaties van hoge druk en lage temperaturen. Typische omstandigheden die je aantreft op de bodem van de oceaan of, in gaspijpleidingen.

Als een hydraat wordt gevormd is dat knap vervelend, omdat dan de gasleiding dicht komt te zitten en er geen/weinig productie meer mogelijk is. Bovendien komt het gas tot stilstand, koelt het verder af en gaat nog meer hydraten vormen. Een situatie die lastig te verhelpen is en dus voorkomen dient te worden d.m.v. injectie van hydraat inhibitie vloeistoffen.

Zout
Verdere tests met de ‘appelstroop’ toonde ook aan het zout-gehalte hoog was en dat het materiaal weer keurig oploste en vloeibaar werd bij toevoeging van water met een laag zoutgehale. Als de hydraat inhibitie vloeistof werd toegevoegd aan water met een zoutgehalte van meer dan 35 mg/l werd de ‘appelstroop’ gevormd.

Het zoute water kwam van de (aard)gasproductieput. Met de productie van gas komt vaak ook aardgascondensaat en water mee naar boven. Het water van een van de aangesloten productieputten op de gasleiding was blijkbaar zo zout geworden dat de ‘appelstroop’ was gevormd.

Her-oplossen
De labtests gaven uiteindelijk de oplossingsrichting : het toevoegen van water met een laag genoeg zoutgehalte zou eventueel gevormde ‘appelstroop’ weer kunnen her-oplossen. In een breder team werden drie concrete mogelijkheden uitgewerkt varierend van het injecteren van schoon water tot het produceren van de meerdere putten. Gebaseerd op veiligheid, operationele en financiele mogelijkheden en risico’s werd uiteindelijk een definitief plan gemaakt en uitgevoerd.

Meer projecten

Bekijk alle projecten