Process review

Is alles goed meegenomen?
Tijdens de detailed engineering van een groot offshore platform groeide het gevoel van onbehagen over de kwaliteit. Veel mensen werkten aan dit project. Was alles wel goed bekeken en meegenomen? Waren er geen grote risico’s onder de radar gebleven? Wat te doen in zo’n situatie?

Review
Als process verantwoordelijke is samen met een process collega gestart met een willekeurige review van 3 P&ID’s. Uit deze mini-review kwamen een aantal zaken die een uitgebreidere review rechtvaardigden. Deze tweede review leverden tenslotte weer een lijst met actiepunten op. Sommige daarvan waren lastig om deze fase van het project op te lossen. Hier moest een andere oplossing bedacht worden. Wat was het probleem?

Anti-surge kleppen
Het meest lastige risico betrof de locatie van z.g. ‘anti-surge’ kleppen. Deze kleppen zitten in een recycle leiding van de gasturbines en dienen zeer snel open te gaan in geval de gasturbine in ‘surge’ dreigt te komen. Daarmee wordt grote schade aan de GT’s voorkomen. Het probleem hier was de te lage locatie van deze kleppen, waardoor (gecondenseerd) water zich kon ophopen voor de klep. Mocht de klep dan opengaan, dan zou eerst water door de klep moeten lopen voordat drukvereffening door het gas kon plaatsvinden. Mogelijk dat de GT dan al onherstelbare schade had opgelopen.

Verdere review
Er was geen tijd en ruimte meer om de kleppen naar een hogere positie te verplaatsen. Gekozen werd voor een operationele oplossing. Uiteindelijk is nog een 3de process-review gemaakt en ook de punten uit deze review zijn adequaat opgelost.

Resultaat
Het resultaat was vertrouwen dat het project alle process-aspecten in voldoende mate onder de loep had genomen en waar nodig geaddresseerd.

Meer projecten

Bekijk alle projecten