Slim energie-ontwerp

Het standaard ontwerp
Het ontwerp van de energievoorziening van een vloeibaar aardgas (LNG) fabriek lag onder vuur. In het ontwerp waren een aantal gasturbines opgenomen inclusief reserve om uitval op te vangen. 

Project management vroeg zich hardop af : “Kan het ontwerp niet met minder gasturbines toe?’’. Het hoofd van de energie-afdeling hield vast aan het ontwerp op basis van de ontwerp-regel : ‘N+2’. Het ontwerp had 2 gasturbines meer dan minimaal nodig was om uitval op te vangen. Kon dit ontwerp slimmer of zou de betrouwbaarheid dan in het gevaar komen?

Hebben we echt zoveel gasturbines nodig?
In dit specifieke geval waren we gevraagd om een ontwerp te maken voor een z.g. 4e en 5e LNG ‘trein’. Er waren al 3 treinen gebouwd en operationeel. Iedere gasturbine kostte toen ca. US$ 38 miljoen. Het toepassen van de ontwerp-regel zou dus direct US$ 74 miljoen kosten zonder dat duidelijk is of dit zijn meerwaarde zou opleveren. De klant vroeg dan op enig moment terecht of dit nodig was.

Vasthouden aan het oude
In eerste instantie hield het hoofd van de energie-afdeling stug vast aan zijn ontwerp-regel. Deze werd al jaren toegepast en had nooit geleid tot uitval van de installatie, dus waarom nu niet toepassen? Uitval van de LNG fabriek zou ongeveer US$ 1 miljoen per dag kosten.
Ik was niet overtuigd door het hoofd van de energie-afdeling en vond dat de eindklant een valide vraag had om nog eens goed te kijken of het aantal GT’s niet minder kon zijn.

Omdenken
Het omdenken vereiste een totale review van het gehele systeem, inclusief de al bestaande 3 LNG fabrieken. Hoeveel extra capaciteit was hier opgesteld? En konden we daar niet gebruik van maken voor trein 4 en 5?
Er werd lokale weersdata opgevraagd. Het vermogen dat GT’s leveren varieert nl. o.a. met de luchttemperatuur en –vochtigheid. Samen met de statistiek afdeling werd een model ontwikkelt dat daarvoor nog niet bestond. Hiermee kon voor iedere fabriek het risico op uitval bepaald worden versus vereiste investeringen.

Resultaat
Met het nieuwe model was de klant in staat om een geinformeerd besluit te nemen over het aantal GT’s. Het model werd binnen de multinational de nieuwe ontwerp standaard.

Meer projecten

Bekijk alle projecten