SAFETY ENGINEERING

We doen het veilig of we doen het niet. En niet alleen mondeling of op papier.
Van basic engineering, HAZOP, LOPA tot bouwbegeleiding en safety audits.

safety

Services

Risico Inventarisatie en Evaluatie :
HAZID, HAZOP, BOWTIE, FTA, ETA, FME(C)A, Quantitative Risk Analysis (QRA), Kosten-baten analyse, BowTie

Trainingen & Audits :

Process Safety Reviews, ISO 9001-2015

Safety Instrumented Systems (SIS):

SIL, LOPA, IPF, ALARP, Safety Requirement Sheets (SRS)

 

Brand- en Explosieveiligheid:

Explosieveiligheidsdocumenten (ATEX), Brandveiligheidsdocumenten, Brand- en Explosie Risicobeoordeling, Gevolg-analyse / Effectberekeningen, Dispersiestudies, Explosie Overdruk analyses (CFD)

Arbeidsveiligheid:

Human factor engineering, Arbeidsrisicobeoordeling (RI&E), Geluidstudies, Chemische Stoffen (MSDS)

Bedrijfszekerheid:

RCM strategieën, FME(C)A studies, Foutenboom analyses (FTA), Betrouwbaarheid / Beschikbaarheid / Regelmatigheid analyses

Engineering documents:

HSE project plan, HSE ontwerp filosofieën, Brand en Explosie strategieën, Veiligheidsplattegronden

Offshore veiligheid:
Reddingsanalyses, Schipaanvaringstudies, Helikopter Transport risicostudies, Boot Transfer studies, Dropped Object studies, Vlucht Evacuatie en Redding analyses, Personnel Transfer Risk assessments


Conovate heeft een netwerk opgericht van onafhankelijke safety engineering professionals om bovenstaande services aan te bieden. Conovate blijft uw aanspreekpunt en (eind)verantwoordelijk voor het resultaat. et resultaat.

Meer weten over safety engineering? Bel Conovate

Hoe een klant de principes achter HAZOP & LOPA leert kennen en omarmt
Verder kijken dan de trein lang is